Jdi na menu | Jdi na obsah | Návštěvní kniha

Příprava na porod

Význam prenatálního období aneb ?desatero pro nastávající rodiče?

Ve své terapeutické praxi se velmi často setkávám s řadou problémů na fyzionomické a psychické úrovni, které mají své kořeny v prenatálním období nebo v porodu.Při řešení těchto problémů u dospělých lidí pak je účinná speciální technika regresní psychoterapie - prenatální technika, eventuelně technika dětství. To však představuje už jen řešení následků.
Toto zjištění - spolu se studiem techniky přípravy na porody - mne přivedly na myšlenku více se věnovat i na těchto stránkách PREVENCI ve formě užitečných a praktických rad pro nastávající maminky i tatínky.

V rámci prenatálního období patří k nejdůležitějším momentům, které ovlivňují fyzický i psychický vývoj a následný celý život člověka tyto okamžiky: - den početí, okamžik, kdy matka zjiští, že je těhotná, první pohyby dítěte a samotný průběh porodu.

Hlavní zásady, kterými by se nastávající rodiče měli řídit jsou následující

 1. Samotný akt početí rozhoduje o budoucím přístupu k sexualitě Vašeho dítěte v dospělosti. Naprosto ideálním startem do života - a nejen startem, ale v podstatě DAREM - je ?zrození z lásky?.
 2. Dítě již ode dne svého početí vnímá prostřednictvím své matky své bezprostřední okolí. Vnímá emoce své matky, její radost i její strach a traumata, která aniž by si to matka uvědomila, ode dne početí řeší s ní. Nedokáže tyto emoce totiž odlišit od svých vlastních. Pokud tedy maminky v této době řešíte nějaké problémy, KOMUNIKUJTE se svým dítětem a snažte se mu vše trpělivě vysvětlit, aby pochopilo, že se jedná o problém Váš a ne jeho.
 3. Dítě nutně potřebuje mít pocit, že je na tento svět očekáváno a že je milováno.
 4. Porod není ?zdravotní komplikace?, ale rodinná událost, které se aktivně účastní matka, otec a dítě. Zdravotní personál je tu od toho, aby pomohl. V době porodu je třeba myslet na dítě, především je to ono, které prožívá zásadní okamžik ve svém životě. Je velmi důležité v jaké atmosféře bude porod probíhat. Rodiče, volte dobře zdravotní zařízení, ve kterém přijde vaše dítě na svět. Důležité je také například vyřešit anonymitu všech zúčastněných při porodu a to PŘED PORODEM - tedy znát jména lékaře i porodních asistentek a ostatního zdravotního personálu, se kterým při porodu přijdete do styku.
 5. V průběhu celého porodu je třeba s dítětem mentálně komunikovat a neustále ho ujišťovat, že je jeho příchod s láskou očekáván.
 6. Účast otce při porodu je velmi žádoucí. Dítě jeho přítomnost vnímá. Otec především pomáhá zvládnout nastávající mamince její stres, ale může také v průběhu porodu s dítětem mentálně komunikovat, zvlášť pokud je maminka porodem fyzicky vyčerpaná. Pokud z nějakého důvodu otec být u porodu nemůže, bylo by dobré, kdyby ho zastoupila jiná, ovšem matce velmi blízká osoba.
 7. Pupeční šňůra by měla být rozhodně odstřihnuta až v okamžiku, kdy se dítě poprvé samo nadechne. Toto je mimochodem také čas narození dítěte. V opačném případě zažívá dítě velmi traumatický stres z nedostatku kyslíku, v podstatě se chvíli dusí. Tato skutečnost bývá příčinou řady pozdějších traumat a dokonce astmatických problémů.
 8. V době bezprostředně po porodu je ideální, aby s dítětem byl vždy v kontaktu buď otec nebo matka (bohužel dítě ?chodí? za dětským lékařem a ne lékař za ním na porodní sál). V každém případě je třeba zajistit, aby bylo dítě ihned po odstřihnutí pupeční šňůry (mimo jiné i z bakteriálních důvodů) položeno na tělo matky. Doba, kdy dítě není po porodu v kontaktu s matkou nebo otcem by se měla omezit na skutečně bezpodmínečně nutné úkony, které nelze - BOHUŽEL I V DNEŠN DOBĚ - provádět za účasti některého z rodičů. Pro dítě je skutečnost, že opustilo po devíti měsících prostředí těla matky velmi stresující a kontakt s některým z rodičů pomáhá tento stres zmírnit.
 9. Poporodní stres dítěte se projevuje v prvních dvou měsících pláčem, kde si dítě čistí trauma z porodu. Tento pláč se nedá žádným způsobem zastavit. Tady je důležité, aby si rodiče brzy po porodu vypěstovali schopnost rozlišovat důvody, proč jejich dítě pláče.
 10. V období tzv. šestinedělí je dítě naprosto otevřené všem podnětům zvenčí. V tomto období jsou nevhodné ?hromadné návštěvy? příbuzných (včetně babiček) a přátel jak v samotných porodnicích tak doma. Dítě by mělo být ideálně v tomto období v kontaktu pouze se svými rodiči, případně sourozenci.

Závěrem bych chtěl říct, že mám záměr i nadále aktuálně na tyto stránky umísťovat další informace, rady a případně odkazy na související www stránky nebo knihy týkající se této problematiky.

ODKAZY K TÉMATU

Pokud Vás toto téma zaujalo, pak Vám doporučuji navšítívit také tyto stránky:

Patrik Bálint: www.predporodnapriprava.sk

LITERATURA K TÉMATU

V souvislosti s uvedeným tématem vyšla celá řada zajímavých publikací. Rád bych Vám některé z nich doporučil formou krátkých výňatků z jejich textu.

 • První z knih, které by neměly zůstat přehlédnuté je kniha GRAVIDJÓGA, porod bez bolesti. 

Ukázky z knihy: Porod bez bolesti

 • Další, velmi zajímavou knihou je kniha Nová doba porodní, kterou napsal Vlastimil Marek - muž, ne-lékař, ne-porodník a přesto dokázal velmi dobře sesbírat, shrnout a dát do souvislostí velmi zajímavé pohledy, informace a fakta z historie i současnosti porodnictví. Tato kniha vyšla nedávno, vydalo ji vydavatelství Eminent (www.eminent.cz):

Ukázky z knihy: Nová doba porodní

Napsal FallconFallcon - Upraveno dne 2008-05-24 09:38:43 (počet zobrazení 6171x)