Jdi na menu | Jdi na obsah | Návštěvní kniha

Místa Svatá a Klatá

Tuto kapitolu bych chtěl v rámci svých výzkumů věnovat místům, která jsou určitým způsobem v pozitivním i negativním slova smyslu energeticky významná. Velmi rád jezdím po těchto místech, abych je zkoumal a řešil, takže osobně přivítám každý Váš námět, postřeh, upozornění, anebo pozvání na nějaké takovéto zajímavé místo.

Místa Svatá

Úvodem bych chtěl ale upozornit, že místa Svatá, já osobně ne vždy vnímám jako místa, která musí být spojena s nějakým konkrétním náboženstvím, i když tomu ve většině případů tak ve skutečnosti je. Vždy se ale jedná o místa s mimořádnými geofyzikálními vlastnostmi, o místa výskytu vysokých příznivých a pozitivních energií.

Z pohledu církevních staveb se vytipováváním právě těchto míst zabývali Cisterciáni, což byla katolická mnišská řehole, zabývající se psychotronickým určováním konkrétních míst na konkrétní stavbu např. kostely, kláštery, kapličky, Křížové cesty, atd.
A jak šel čas, byla tato posvátná místa zabírána opakovaně v různých kulturách obdobnými významnými stavbami. Jednalo se především o místa Svatyň pohanských kultur, kde byly vykonávány obřady v souvislosti s původními náboženstvími, které převážně vycházely z harmonie s přírodou.
V souvislosti s naší historií nelze nevzpomenout na národ Keltů, jejichž krev koluje v našich žilách, a kteří velice mistrně dokázali energeticky významná místa využívat a tato místa považovali za posvátná.

Všeobecně se ale ví, že s dávným stěhováním národů souvisí i megalitické stavební památky v podobě menhirů (volně stojící kameny), dolmenů (kamenné stoly, nebo chodby), kromlechů ( obloukovitá kamenná osazení) a aligmets ( kamenné řady, aleje a kamenné kruhy). Nejstarší památky tohoto druhu v Evropě se datují do šestého tisíciletí př.n. l.
Studiem učení o LEY LINES, pokud vezmeme v úvahu křížení energetických linií Země nižšího řádu, jsem pochopil, že i místa, kde byly postaveny hrady, ze kterých už mnohdy zůstaly jen zříceniny, byla zcela záměrně vybírána v místech křížení těchto linií s pozitivními energetickými účinky. Ve většině případů se ono energetické místo, jak jsem biodetekcí zjistil, nachází v místě, kde původně stála hradní kaple.

Takže když to shrneme, můžeme říci, že místa Svatá jsou:

  • místa s výskytem vysokých příznivých a pozitivních energií, působících blahodárně na lidský organismus
  • místa většinou spojená s nějakou náboženskou kulturou
  • místa související s křížením energetických linií Země LEY LINES
  • místa související s geofyzikálními vlastnostmi podloží v konkrétním místě
  • jiná energeticky pozitivní místa

Protože mám za to, že ne všechna energeticky pozitivní místa byla už na Zemi objevena (nebo znovuobjevena), rozhodl jsem se do rekapitulace těchto míst zařadit i jiná energeticky pozitivní místa.
To mohou být z mého pohledu, i když dočasně pravé piktogramy, anebo různé paloučky a Svatyně (pokud nejsou jen pro Zasvěcené !), anebo místa, kde Vás podvědomě napadne si jen tak usednout a najednou máte pocit, že do Vás proudí energie, která Vás regeneruje. I to se stává a je to velmi pozitivní zážitek.
(Pozn. autora: Zcela záměrně do této kapitoly nezahrnuji Mariánské studánky a místa se zjeveními ? tato problematika je popsána samostatně na mém webu v Záložce "léčivé vody")
Místa Svatá, jsou místa, kde bychom si měli udělat čas na meditaci a důstojným způsobem vnímat informace, kterým je toto místo v souvislosti s historií a svými pozitivními energiemi a informacemi impregnováno.Tomu se říká naslouchat genia loci.

Místa Klatá

Místa Klatá jsou místa nevhodná a nebezpečná pro člověka. V těchto místech má většinou citlivější člověk pocit působení zvětšené tíže, nevolnosti, svírání hrudníku a problém s nadechnutím.

Jedná se o místa, kde tyto pocity způsobuje:

  • křížení dvou geofyzikálních polí jejichž vzájemné působení vytváří levotočivý vír metasomatická zóna ? místo, kde došlo k nedobrovolné, anebo násilné smrti nebo místo výskytu různých předmětů, které byly přímým, anebo nepřímým účastníkem násilné smrti
  • místo výskytu různých exotických a rituálních předmětů a rituálních předmětů impregnovaných magií
  • prokletá místa a domy
  • domy kde řádí poltegaister
  • rituální území zasvěcené pro magické obřady

Sám mám dodnes v paměti mé první setkání s takovýmto předmětem - rituální jihoamerickou porfyrovou maskou, která byla používána při krvavých obřadech a nebo si vzpomínám, jak jsem jednou seděl na návštěvě zády pod obrazem, ze kterého jsem cítil krev.
A od té doby, při návštěvách bytů a domů v souvislosti se stavební geobiologií, neponechávám nic náhodě, detailně prohlížím i doplňky, které si obyvatelé různými způsoby do svých interiérů pořídili.

Místa Svatá a Klatá kolem nás a v nás

Místa Svatá a Klatá jsou z převážné většiny přírodní úkazy, na jejichž působení nemá vliv ani čas ani kultura, která tato místa využívá.
Ze své terapeutické praxe však vím, že obdobného efektu v menším měřítku můžeme dosáhnout i vlastním vědomým či nevědomým působením ve svém prostředí anebo ve své Duši.
Můžeme si takto v malém měřítku ?vyrábět? sami jak místa Svatá tak Klatá.
O této problematice často hovořím na svých přednáškách zaměřených na biotroniku a zdravé bydlení.

Dá se s určitou nadsázkou dokonce říci, že svým vlastním přístupem k životu můžeme celý náš svět vnímat jako místo Svaté nebo Klaté. Záleží jen na nás.

Napsal FallconFallcon - Upraveno dne 2007-08-21 00:10:32 (počet zobrazení 6610x)