Jdi na menu | Jdi na obsah | Návštěvní kniha

Regresní psychoterapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie - základní technika

Po dlouholeté praxi léčitele biotronika moc dobře vím, že každá metoda léčení má svoji hranici úspěšnosti, která se nedá překročit. Proto v současné době také praktikuji metodu léčení regresní psychoterapií, v rámci které jsem měl i sám na sobě možnost poznat nejen její účinky ale i její úplnou bezpečnost a přínos pro klienta.

Osobně cítím, s ohledem na současnou terapeutickou praxi, jak je i pro moji biotronickou léčitelskou praxi a i pro můj profesionální růst tato nová metoda přínosná a inspirující. K tomuto závěru mě ale především inspirovalo to, že každá nemoc má především svoji duchovní - duševní příčinu a ta se musí v terapii řešit současně s fyzionomickým problémem, jinak se nemoc po čase vrací.

A navíc - kdo by se v rámci řešení svých současných nemocí a problémů rád nepodíval na jejich příčiny do své minulosti - do svého dětství, do svého prenatálního období a mnohdy v souvislosti s traumaty provázenými fyzickou bolestí či vztahy s osobami, věcmi, jevy a událostmi i svých minulých životů. Zde se potom prochází mnohdy neuvěřitelné příběhy, ve kterých bývají právě uloženy prvotní příčiny nejen fyzických bolestí, ale i psychosomatických onemocnění. Sami se s těmito traumaty setkáváme ve svých snech, kdy se nám ve stavu nižšího vědomí tyto traumatické patové události a situace promítají z paměti podvědomí do našeho vědomí,

Metoda léčení je známá jako hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP). Pokud vím, tuto metoudu u nás zavedl a zdokonalil Ing. Andrej Dragomirecký. Já osobně jsem tyto techniky studoval a dále je rozvíjím pod vedením Ing. Patrika Bálinta.

Nedirektivní metoda regresní psychoterapie vychází z poznání a praxe oblasti psychiky a teorie osobnosti člověka, především poznání skutečnosti fungování spojení mezi našim vědomím, podvědomím a pamětí.

U všech popisovaných terapeutických technik se s klientem pracuje na vědomé úrovni, kdy klient má pouze zavřené oči a pod vedením terapeuta sám hledá příčiny svých současných problémů, sám si je uvědomuje a sám si je také v sobě zpracovává. Role terapeuta v této metodě spočívá "pouze" v odborném vedení klienta přesně daným profesionálním postupem. Jednotlivé techniky jsou terapeuticky provázané tak, aby dokázaly řešit problémy klienta komplexně.

Základní technika

Základní technika řeší prvky podvědomí, které způsobují problémy. Touto technikou lze prakticky léčit všechny fyzionomické i psychické potíže a poruchy, které se fyzicky projevují na těle. Já tuto metodu ve své současné praxi léčitele biotronika využívám, hlavně při řešení těchto problémů:

  • tzv. ?nevyléčitelné nemoci?, které mají svou příčinu v souvislosti s minulými životy
  • nemoci, které se vrací, stále se opakující problémy, kdy výsledek fyzionomického biotronického působení má jen krátkodobý efekt
  • nemoci, u kterých se těžko hledá příčina - hlavně jsou to bolesti hlavy, migrény a smysly se hlavou související
  • psychosomatické poruchy, fobie
  • obecně složitější a závažnější psychosomatická onemocnění
Napsal FallconFallcon - Upraveno dne 2007-12-07 18:28:14 (počet zobrazení 7991x)