Jdi na menu | Jdi na obsah | Návštěvní kniha

Numerologie

Jako psychotronik a léčitel jsem se na začátku své praxe zaměřil na léčení problémů, nemocí a bloků, které souvisejí s lidským tělem. Postupem času jsem ale přišel na to, že příčina všech nemocí těla se nachází v duši člověka. Nemoci našeho těla k nám přicházejí (a opakovaně se vracejí) skrze naše stresy a strachy. Jsou podmíněny tím, jací jsme, jaké problémy řešíme, jakým způsobem to děláme, jak působíme na své okolí a jak necháváme okolí působit na nás.

Tyto zkušenosti a úvahy mě pak postupně přivedly k rozšíření svého působení také na psychoterapii a na hledání nových a účinných metod pro stanovení příčin nemocí (např. regresní terapie) a pro určení aspoň základní typologie klientů (např. numerologie), což mi pomáhá zjistit celé pozadí jejich problémů a jeho kořeny.

Je důležité si také uvědomit znovu a znovu, že vyléčit se může jen člověk sám a to tak, že pochopí své problémy a změní svůj přistup k sobě a ke svému okolí.
Na základě mé terapeutické praxe v oblasti biotronické a regresní psychoterapie se mi potvrdilo, jak důležité je především znát a pochopit sám sebe, sám sebe jako osobnost a sám sebe jakožto jedince ve vztazích. A jak úzký vztah bývá mezi těmito skutečnostmi a našimi nemocemi

Jako správný léčitel, který "nežije" z nemocných, ale raduje se s uzdravenými, bych tomuto procesu chtěl pomáhat.

NUMEROLOGIE je metoda založená na archetypech čísel a zohledňující (podobně jako astrologie) okamžik narození, který je pro každého člověka jedinečný, protože je v průběhu života neměnný a tím poskytuje o člověku nejvíce informací.
Podle mého názoru na základě mých praktických terapeutických zkušeností není nic náhoda, ani že se konkrétní člověk narodí v konkrétní den.
Čísla zde poskytují pouze zástupný model, něco, co nevidíme, jistý pohled na konkrétního člověka.
Výsledkem aplikace této metody je předložit klientovi řešení na základě hodnocení z pohledu numerologie - tzv. základní numerologický příběh - tj. rozbor s návrhem řešení s uzavřením kruhu bez manipulace s klientem.

Tyto základní numerologické rozbory dělám běžně, ale pouze  v rámci terapií. Takže, pokud máte zájem, jsem Vám k dispozici.

 PROTO VÁM Z NUMEROLOGICKÉHO ROZBORU DOPORUČUJI A NABÍZÍM TYTO SLUŽBY:

  • osobní numerologické rozbory - aplikací této metody je především uvědomění si toho, kdo jsme, jak se v životě každodenně projevujeme, co nás charakterizuje navenek - životní styl, projev, ego, temperament a jaké máme dary na to, abychom v životě zvládli to, co máme zrealizovat. A dále co chceme, co přijímáme, co dáváme a jak se s tím dokážeme vyrovnat. Výsledkem je pochopení sama sebe, své osobnosti a všech projevů, kterými si v životě opakovaně sami můžeme působit problémy se svým okolím. Numerologické rozbory u dětí pomohou rodičům pochopit osobnost jejich dítěte a zvolit vhodný přístup, který podpoří jejich kladné vlasnosti a schopnosti a pomůže potlačit některé jejich negativní stránky.
  • partnerský numerologický rozbor a výklad vztahového tarotu - tyto rozbory poukazují na jedinečnost problematiky v daném konkrétním vztahu, na postavení každého partnera ve vztahu, na podstatu každého vztahu, který se dostane do pokoje a klidu, pokud jsou projevy a chtění u obou partnerů stejné. Proto každý vztah může být naplněný - za naplnění vztahu lze považovat nejen vzájemnou harmonii mezi partnery, ale i to, že oba partneři spolu nemají být. Výsledkem tohoto výkladu je pochopení projevů a problémů ve vztahu a následně cesta, jak vztah uvést do jeho naplnění, pokud o to oba partneři v rámci řešení vztahové krize projeví zájem.
  • numerologický rozbor rodinných vztahů - vztahy rodič - dítě a sourozenec - sourozenec odhalují vnitřní vazby v rámci rodiny, příčiny konfliktů, problematické místa, ale i možnosti růstu a harmonizace těchto vztahů, jejich pochopení a využití pro osobní rozvoj.
  • personální numerologické rozbory - osobní numerologický rozbor zaměstnance zaměřený na personální stránku, vztahy na pracovišti, vztahy nadřízený - podřízený (vždy vztahy mezi DVĚMA lidmi) - pomohou v procesu výběru nového zaměstnance, při budování týmů a zlepšení vztahů na pracovišti, ale také při hledání vhodného způsobu motivace a řízení lidí.

Tyto numerologické rozbory jsou zpracovány v písemné formě a zaslány e-mailem nebo poštou (dle dohody).

Objednávky zasílejte přímo na e-mailovou adresu: libica@centrum.cz. V objednávce VŽDY uvádějte křestní jméno, rodné příjmení a datum narození osoby (osob) (dle zápisu v rodném listu), není nutno uvádět čas narození.

Napsal FallconFallcon - Upraveno dne 2011-02-19 19:27:02 (počet zobrazení 13623x)