Jdi na menu | Jdi na obsah | Návštěvní kniha

Moje desatero

Vážení a milí přátelé, po zralé úvaze jsem se rozhodl zveřejnit na svém webu i jakési moje ?desatero? - moje hlavní osobnostně etické zásady - týkající se nejen mého osobního života, ale teké mého poslání biotronika, léčitele a čaroděje.

Jako každý z Vás dělám v životě spoutu chyb a mohu vás ubezpečit, že nemám nic v toto směru ulehčeno. Jistě znáte stará dobrá přísloví - ?Kovářova kobyla chodí vždycky bosa? nebo ?Doma není nikdo prorokem?... Jediné, co bych mohl říct na svou ?obranu? je fakt, že mé poslání, mé studium, má praxe a mé setkávání se s lidmi a s jejich osudy mi pomáhá uvědomit si lépe svoje vlastní chyby a nedostatky a učit se z nich. A právě skutečnost, že se v životě často ?plácám? úplně stejně jako vy ostatní mi dává možnost pochopit zase Vaše starosti a problémy. Nejsem vůbec dokonalý ani svatý a ani si na takového před Vámi nechci hrát.

Můj vztah s klienty nebo s lidmi, kteří chodí na mé přednášky rozhodně není jednostranná záležitost, kdy já bych vystupoval jako jakýsi ?guru?, který cosi dává a od kterého ti druzí přijímají. I já jsem dnes a denně obdarováván od svých klientů, posluchačů a přátel. Vnímám a přijímám jejich životní zkušenosti, jejich energii, jejich lásku. Vím to a vážímsi toho. Vážím si ale taky toho, pokud mi někdo z nich občas ?nastaví zrcadlo?. Pomáhá mi to v mém osobním životě a pomáhá mi to i v mém poslání.

Ze svých dosavadních zkušeností jsem se tedy pokusil zformulovat některé hlavní zásady, kterými se snažím ve své praxi léčitele i ve svém osobním životě řídit. Snad Vám některé z nich budou také blízké:

  1. Nehodnotit a nesoudit druhé. Snažit se o pochopení a lásku. Přijímat lidi takové, jakými jsou v okamžiku našeho setkání. Existuje krásné podobenství o tom, že pokud příjde do našeho domu host, který je chromý na nohy, máme ho přijmout a usadit a ne ho nutit tančit. Každý jsme originál a má to tak být. Takže ŽIJ,.. A NECHEJ ŽÍT,...
  2. Vnímat každé setkání ne jako náhodu, ale jako dar, který nás oboustranně má obohatit. Vždy si máme navzájem co předat a sdělit a při tom si vzájemně nastavujeme i zrcadla vlastní nedokonalosti..
  3. Přijímat vše, co do života příjde pozitivně a to, co odchází nechat svobodně odejít. Všechno, co se nám přihodí má smysl. I všechno na první pohled zlé, nespravedlivé a bolavé má smysl. I bolest je pomocník, který nám má ukázat na poškozené místo v našem těle, stejně tak naše zdánlivé prohry a pády nám mají ukázat na to, co ještě nedokážeme řešti a zvládnout. Přijímat ale neznamená poddat se tomu. Máme šanci svůj život pochopit a změnit. A pokud má něco skončit, je to proto, aby se něco hezčího mohlo narodit. Každá kniha v tomto smyslu by se měla dočíst až do konce, abychom se k tomu v budoucnosti nemuseli vracet.
  4. Požádat, abych dostával v životě úkolů jen tolik, abych je zvládal v dokonalosti. Stanovit si své priority. Jít a realizovat své sny.  Najít skutečný smysl svého života a způsob, jak jej naplnit.
  5. Odpouštět druhým i sobě. Odpuštění je mimochodem velmi účinný způsob léčby. Většina našich fyzických i psychických nemocí - a možná všechny - mají počátek v naší psychice. V pocitech viny, strachu a zloby. Odpuštěním druhým i sobě nastartujeme skutečný proces léčení. Ale odpustit druhým dokážeme až poté, co dokážeme odpustit SAMI SOBĚ,....cesta odpuštění není přes racionální uvědomění, ale přes srdíčko a dušičku.
  6. Pomáhat těm, kteří pomoc opravdu chtějí. Pomáhat způsobem, který bude účinný a povede k uzdravení nebo ke smíření. Nejde pomáhat druhým ?proti jejich vůli?. Můžeme jim dát jen impuls - jakési nakopnutí, ale nikdy - ani ?v dobré víře? - nemůžeme nikomu násilím vnucovat naši představu dobra. A to ani svým nejbližším. Proto je zbytečná jakákoli zprostředkovávaná pomoc a snaha, někomu pomáhat proti jeho vůli. Taková pomoc se míjí účinkem. A tak mnohdy, aniž bychom si to uvědomili, činíme v dobré víře druhým zle.
  7. Být slušný, ale upřímný. Nechci svým klientům a blízkým lidem ?hrát divadlo?. Pokud přišli ke mně, mou povinností je jim říct svůj názor, bez ohledu na to, zda je totožný s jejich názorem. Slušně a korektně. Nepředkládat jim to jako nějaké dogma, ale jako určitou možnost, kterou si musí sami pro sebe vyhodnotit. Nevěřím na lži z milosrdenství. Jsem přesvědčen o tom, že ani dětem nejsme oprávněni lhát. Je ale vždy nutné najít správnou rovinu, správná slovíčka a způsob jak naši pravdu druhým sdělovat tak, aby ji dokázali příjmout a zpracovat.
  8. Neprodávat to, co jsem dostal darem. Na prodej je jen můj čas, ne má energie nebo mé schopnosti, které jsem dostal darem. Mé léčitelství je mým posláním. Není to pro mne zdroj obživy a ani nechci, aby někdy byl. Cena a hodnota jsou pro mě dva různé pojmy. Hodnotu zdraví jistě vyčíslit nelze. To, co já chci svým klientům ?účtovat? je můj osobní čas, který věnuji jejich léčení a tomu, abych se dál učil a rozvíjel své schopnosti. A tak si v této souvislosti zkuste sami odpovědět na otázku, kolik stojí hodina Vašeho života,....
  9. Každý je sám zodpovědný za své zdraví. Lékaři a léčitelé jsou jen pomocníci a nástroje v procesu léčení. Každý sám si musí především přiznat, že má problémy a rozhodnout se je řešit - léčit se. Je taky na každém, jaký způsob léčby zvolí. Nikdy nikomu nevnucuju žádnou metodu nebo cestu. Můžu poradit a zkonzultovat problém, můžu doporučit to, co já považuji za vhodné, ale rozhodnutí je vždy na klientovi. Nikdy také nechci a nebudu srovnávat ve smyslu ?buď a nebo? klasickou a alternativní medicínu. Rád a často s lékaři spolupracuji a doufám, že do budoucna bude této spolupráce přibývat. Každý člověk je unikátní a jedinečný a takové jsou i jeho problémy a jeho nemoci a takový musí být i jeho proces léčení.
  10. Život je dar. Je to naše možnost, šance, příležitost a povinnost se učit a pracovat na sobě. Naše šance a povinnost být sami sebou. Nevěřím, že dobro má porazit zlo, protože v každém z nás je dobro ve formě Boží lásky i zlo v podobě Démona. Věřím, že každý máme možnost i to své zlo pochopit a zpracovat a přeměnit je v dobro. V sobě i ve světě, ve kterém žijeme. Vše je na nás, na našem přístupu k životu. Pracuji s energiemi a četl jsem, že smyslem našich opakujících se zrození je naučit se nejdříve ?neprodukolvat negativní energie?. Prý vše, co nám v našich současných životech připadá jako dobré je to, co jsme již v těch minulých životech jako zlé dokázali přijmout a zpracovat. A vše, co nám dnes připadá zlé jsou naše ?úkoly? do budoucna. A je na nás, jak je dokážeme zvládnout a možná na tom i něco je, když se nad tím alespoň zamyslíme. Protože jakákoli snaha v životě se problému vyhnout, utéci od něho, nebo ho neřešit vede směrem ke stejnému problému, ale pozor, ve mnohem horší podobě,.... a já k tomu vždycky dodávám, že před vlastním svědomím se neschováme,... ani neutečeme.

A pokud jste se v mém DESATERU našli,.. tak snad Vám i tento můj pohled nedokonalého člověka sama na sebe a na svůj život něco dal,....

logo

stáhnout mp3
Napsal FallconFallcon - Upraveno dne 2010-01-17 23:24:21 (počet zobrazení 10490x)