Jdi na menu | Jdi na obsah | Návštěvní kniha

Léčivé vody

Vodu lze chápat jako jeden ze základních elementů přírody, bez níž by na Zemi nebylo života. Voda na naší modré planetě Zemi zabírá 71 % jejího povrchu (z toho 97% tvoří slaná voda).

Podíváme-li se ale na lidský organismus, tak zjistíme, že fyzické tělo dítěte obsahuje 80 % vody, zatímco dospělý zdravý člověk 70% a starší člověk už jenom 60%. Takže z toho můžeme logicky odvodit, že proces stárnutí lidského organismu je vlastně postupná dehydratace organismu (buňky).

Proto je tak důležité věnovat se vodám a zkoumat jejich vlastnosti, schopnosti a kvalitu v souvislosti s jejich nejoptimálnějším využitím v lidském organismu. Zde mám za to, že není důležité jen kolik vody denně vypijeme, ale jakou má voda, kterou pijeme kvalitu a ostatní vlastnosti.

Z tohoto pohledu se hlavně z léčitelského důvodu zabývám výzkumem energetických a léčivých vod. A tak studuji a jezdím do terénu, abych hledal odpovědi na otázky, proč jsou některé vody, aniž by byly obohaceny minerálními prvky a solemi léčivé a kde se vlastně tato jejich schopnost léčit bere.

A tak jsem se dostal k výzkumu léčivých vod a Mariánských studánek, se kterými mnohdy souvisí i tzv. Zjevení Panny Marie.

  • Druhy léčivých vod

Vlastním výzkumem jsem zjistil, že kromě klasických minerálních vod, kdy jsou ve vodě přímo obsaženy léčivé minerály a soli a kdy tedy voda sama působí pouze jako rozpouštědlo a ne aktivní činitel, máme3 další druhy léčivých vod :

Voda obsahující informaci - jedná se o vodu která obsahuje informaci, která léčí - Mariánské studánky, homeopatické preparáty, anebo voda, do které byla předána informace mentálním způsobem

Voda energetizovaná - jedná se o vodu, která obsahuje a vykazuje vlastnosti fyzikálních polí, a to :

Vody energetizované přírodními fyzikálními poli - voda v přírodě v menším množství do sebe absorbuje fyzikální pole, kterými v zemské kůře prochází

Vody energetizované léčitelem, anebo prostřednictvím tvarových zářičů

Vody energetizované uměle - průmyslově - s využitím fyzikálně-chemických vlastností vody - sem patří tzv. Pí voda, levitovaná voda, magnetizovaná voda, atd.

Vody energetizované, zároveň obsahující informaci - různé kombinace vod uvedených v odstavci 1. a 2.

K tomu, abychom pochopili s čím souvisí informace ve vodě a proč má voda schopnost do sebe absorbovat fyzikální pole, anebo na základě čeho je možné vodu energetizovat, je nutné pochopit podstatu molekuly vody a vazeb těchto molekul ve vodě.

  • Voda a její fyzikálně-chemické vlastnosti

VODA - (H2O) n -dipólovou strukturu molekul, díky níž ní může nabírat z vnějšího fyzikálního prostředí různé informace a ty ukládat, jako na magnetofonový pásek.

VODA - je tedy ideálním médiem pro příjem a přenos informací. Voda přímo, anebo ve formě čaje, bez ohledu na teplotu, podávaná ve víře nemocnému aby se uzdravil, tuto informaci o uzdravení do sebe přijme a do organismu nemocného předá. Zde je nutné si uvědomit sílu myšlenky a mentálního působení na vodu - jde o impregnaci vody myšlenkou. A tuto myšlenku - informaci - do vody může vkládat každý z nás. A může se jednat o informaci pozitivní i negativní !

Jako tyčový magnet má molekula vody dva póly pozitivní a negativní a je elektrickým dipólem. Tato dipolarita umožňuje tvoření vodíkových můstků, z nichž pak vznikají svazky molekul, tzv. clustry.

Označení H2O - jako dihydrol dnes neplatí, tento vzorec platí pouze pro molekulu vody.

Moderní fyzikální chemie chápe molekuly vody jako polyhydroly (H2O)n . Tyto vodní molekuly se shlukují a tvoří klustrové struktury.

Podle struktury klustrů, vznikají pak vlastní vzory, které obsahují jim udělené informace - tedy zásahem zvenčí získávají různé tvary seskupení od řetězcovitých po kulovité - čehož se využívá při umělém - průmyslovém energetizování vody.

Tak se stávají pamětí vody, které si voda udrží velmi dlouho a jejich vysoká vazební energie je srovnatelná s vazební energií krystalů.

Předpokladem pro život buňky, je kvalita vody v těle.

Čím je vyšší, tím je vyšší geometrický řád její klustrové molekuly - tím lépe voda vstupuje do fyzikálně chemických vazeb v organismu, zlepšuje látkovou výměnu v těle, a lépe odstraňuje zbytky této látkové výměny z těla ven a životní informací vitalizuje organismus - jde tu tedy o životní elixír a dodání bioenergie (1992 - nositel Nobelovy ceny Dr. Alexis CARRELA).

To vysvětluje i přenos informací při výrobě homeopatických léčiv vysoce postupně ředěných z původní tinktury, při kterém dochází k zasycení vodíkových můstků vodních a alkoholových molekul. Takto vzniklý informační systém na bázi rezonance působí na receptory v těle, na základě principu, že podobné se léčí podobným.

Navíc při výrobě homeopatických léčiv se ředěním prakticky zcela odstraní původní "nositel" a co zůstává a léčí je jen samotná informace, čímž se zamezí nežádoucím vedlejším účinkům, který se nedokáže vyhnout klasická medicína.

Na této informační bázi funguje i zřeďování vody nabité z různých zdrojů - měsíc, slunce v poměru až 1:200.

Z pohledu stavební geobiologie, je voda z podzemních zdrojů nabitá dráždivými fyzikálními poli, takže co se týče působení GPZ a záření spodní vody na organismus, tato studniční voda, pokud je využívána k pití, funguje v těle jako přírodní homeopatikum - tedy vytváří v organismu obranu proti negativním účinkům těchto dráždivých fyzikálních polí. Je prokázáno, že po zavedení vodovodů s povrchovou vodou do obcí, když se následně studny přestaly využívat, došlo ke zvýšení četnosti nádorových onemocnění - Hartmann, okolí Hamburku, 1963.

Z výše uvedeného tedy vyplívá, že voda je díky svým mimořádným fyzikálně - chemickým vlastnostem dokonalým akumulátorem nejen různých fyzikálních polí a záření, ale i bioenergie a bioinformace - toto energetické nabití vody i mentálně biotronikem je možné biodetekcí prověřit.

  • Voda a lidský organismus

Kromě klustrů, mají pro organismus důležitou roli tzv. koloidy, což jsou nepatrné součásti vody, které se podílí na vytváření její struktury. Mají hlavní význam v oblasti buněk, imunitního systému, v tělních tekutinách, kde ovlivňují srážlivost krve, nebo tzv. ochranné koloidy, které zabraňují tvorbě močových a ledvinových kamenů.

Proto je důležité pít hodně pramenité vody, hlavně při bolestech v zádech a bolesti kloubů.

Při dlouhodobějším nedostatku vhodné vody v těle, dochází k vyprazdňování zásobníků hydroelektrické energie a tělo si tuto energii začne brát z jiných zdrojů - z kalciových vazeb z buněk a kostí, což má potom za následek únavu a postupnou osteroporózu kloubů.

Uvolněný vápník je z těla vylučován močí, takže dochází ke stavu, který je známý jako tzv. nemoc kosmonautů, u kterých k tomuto efektu dochází v důsledku absence tíhového pole Země ve vesmírném prostoru.

Dále je nutné si uvědomit, že slinivka taktéž potřebuje ke své činnosti velké množství vody a dále i největší čistící stanice - játra . Při nedostatku vody v organismu se v těle začnou hromadit škodlivé produkty, což může mít za následek různé alergie, astma a podobně..

  • Voda a Mariánské studánky

Jedná se většinou o místa, kde v minulosti došlo ke Zjevení Panny Marie, takže na těchto místech taktéž doporučuji meditovat, hledat a naslouchat GENIA LOCI (Ducha místa) a důstojným způsobem vnímat informace, které zde mohou být ukládané věřícími poutníky po celé generace.

A tak se modlícími se lidmi, ale i lidmi, přicházejícími na tato místa pouze ve víře ve své uzdravení na těchto Svatých místech vytváří tak silné bioenergetické pole, které dovede uzdravit i nevyléčitelně nemocné osoby ( Lurdy, Fatyma). Tímto bioenergetickým polem, které je současně nosičem informace o uzdravení se v těchto místech silně též nabíjí i voda v blízkých studánkách a pramenech, kterou si potom z těchto míst vozíme domů.

Nejznámějšími místy u nás v regionu, jsou Maria Stein, Hostýn, anebo Turzovka. Na těchto místech většinou chemické rozbory vod žádné měřitelné léčebně významné látky nepotvrdily. Sám jsem ale měl tu možnost se na těchto místech setkat s homeopaty, kteří si sem jezdí pro vodu, díky níž mají jejich preparáty daleko silnější léčivé účinky.

Pokud vím, pouze voda z Turzovky obsahuje díky speciálnímu mechu, který zde roste, navíc huminové látky, které mají antibiotické účinky. Takže je možné tuto vodu použít i jako přírodní antibiotikum. Mimo jiné je zde také tzv. oční pramen, vhodný pro léčení očních nemocí.

Ale co mne v Turzovce nejvíce zaujalo ? Především to, že přestože je podél Křížové cesty více vývěrů pramenité léčivé vody, lidé si nabírají vodu většinou v místě, kde stojí soška Panenky Marie?. proč asi ??? Že by tam, v tom místě, informace která léčí byla nejsilnější ??? Tento fakt jen podtrhuje teorii o tom, že do vody lze informaci mentálně vkládat.

Tomuto tvrzení mimo jiné odpovídají i Podivuhodné úkazy ve vodě. Jsou známy případy, že zmrzlá voda, donesená domů z Mariánských studánek a Svatých míst je schopna ve formě ledové tříště se zformovat do různých tvarů na základě přenosu mentální projekce člověka. Popsané jsou případy, kdy zmrzlá voda vytvořila tvar Turzovské hory, anebo sošky Panny Marie Lurdské. Voda zde byla nabíjena vizuálně získanými informacemi o těchto obrazech prostřednictvím bioenergetického pole věřících.

Mohu Vám doporučit si tento experiment vyzkoušet nabíjením vody mezi dlaněmi s mentálním přenosem informace a poté nechat vodu zmrznout.

V této souvislosti Vám doporučuji také výzkum pana Masaru Emoto a jeho knihu Paměť vody.

Vody z Mariánských studánek se nedoporučuje skladovat v ledničce, a to s ohledem na elektromagnetický smog a protonové záření výparníku.

  • Voda a zjevení Panny Marie

Ve většině případech došlo ke zjevení Panny Marie v místě vývěru pramene s léčivou vodou.. Voda protékající pod povrchem země porézním prostředím, je doprovázena fyzikálními jevy, které se projevují vznikem různých fyzikálních polí, dosahujících do výšky až několik metrů nad terén. Tato biologicky dráždivá místa bývají označována jako GPZ.

Fyzikální princip Zjevení v těchto místech bývá vysvětlován tak, že některé složky tohoto záření, při vzájemném působení s mlžným oparem nad pramenem a se vzduchem ( kyslík, dusík a dioxid uhlíku) vyvolávají různobarevné záření a tím může dojít ke mentální projekci věřícího člověka prostřednictvím jeho vize Svaté postavy.

I když toto záření nad studánkou s léčivou vodou bývá viditelné jen určitým osobám, citlivým pro tyto extraretinální vjemy, neznám případ, že by tito lidé Zjevení nad Mariánskou studánkou zažili.

Vlhké prostředí nad těmito studánkami bývá přirovnáváno ke tzv. mlžné komoře, na jejíž bázi vzniká i duha a polární záře.

V souvislosti s mlžnou komorou je znám i případ, kdy horolezci, vydávající se před ranním rozbřeskem na hřebenové cesty, když se mlžným oparem podívají na své kolegy proti vycházejícímu slunci, vidí kolem jejich hlavy a horní části těla široký zlatožlutě zářící kruh o průměru cca 1,5m - jedná se o přírodní mlžnou komoru, zviditelňující vyzařování biopole člověka.

Tolik snaha o fyzikálně-chemické odůvodnění Zjevení Svaté postavy, kterou já ale osobně nevnímám jako dogma. Otázkou ale zůstává fakt, do jaké míry jsme i dnes schopni fyzikálně změřit a popsat jevy, o kterých víme, že existují, ale protože to pro moderní racionální vědu není přijatelné, alibisticky se to zařazuje tzv. neexaktních věd.

  • Voda a pár slov na závěr

Z pohledu léčitele bych chtěl na závěr zdůraznit, že pro náš lidský organismus je stejně důležitá kvantita jako kvalita vody, kterou pijeme. Oběma stránkám je třeba věnovat pozornost, jinak může dojít k vážným zdravotním problémům.

Ještě na jednu věc bych ale rád upozornil :

Uvědomte si znovu, že lidské tělo je ze 70% voda, proto i ono má řadu vlastností a schopností, které jsme si popsali v našem povídání o vodě.

Za nejvýznamnější v této souvislosti považuji fakt, že lidské tělo, stejně jako voda, je schopno přijímat a uchovávat informace, a že tyto informace mají na něj vliv. Může se jednat jak o informace "zvenčí", tedy o ty, které na sebe necháváme působit na psychické úrovni, tak o informace, kterými na lidské tělo působíme prostřednictvím vlastní psychiky. Z toho vyplývá, že prostřednictvím psychiky jak samoléčitelskou schopnost, tak i sebedestrukční proces. A do tohoto zapadá i rozšířená teorie o příčinách onemocnění, kdy se má za to, že nemoci na fyzické úrovni mají svoji příčinu většinou na úrovni psychické - tedy že se "startují" skrze naše vlastní stresy, strachy a fobie.

Fotogalerie - Léčivé vody

Turzovka - nejnavštěvovanější vývěr prameneMasaru Emoto a Paměť vody
Napsal FallconFallcon - Upraveno dne 2007-09-11 00:14:23 (počet zobrazení 10877x)