Jdi na menu | Jdi na obsah | Návštěvní kniha

Channeling

V určitém období mé terapeutické praxe se mi najednou začala opakovat stejná situace, kdy ke mně přicházeli klienti od jiných terapeutů s tvrzením, že jejich psychické nebo fyzické problémy způsobuje přivtělená duše, a že já jim prý mohu pomoci. Je sice pravda, že jsem díky své dlouholeté terapeutické praxe zvyklý na cokoli, ale tohle už i na mne opravdu bylo moc.

Zpočátku jsem si myslel, že je to nějaká módní záležitost ve stylu, že když si někdo s něčím neví rady, svede to na dušičky, ale nedalo mi to. Čím častěji za mnou tito klienti přicházeli, tím více jsem to začal chápat především jako problém svůj, který bych si měl vyřešit. Ne nadarmo se říká, že k léčiteli chodí klienti s problémy,které mají co říci také terapeutovi, takže ani z tohoto pohledu není výběr léčitele ze strany klienta náhodný. Začal jsem se tedy touto problematikou zabývat hlouběji. Touha po hlubším pochopení a poznání mne tedy zavedla až ke studiu techniky, která se odborně nazývá CHANNELING.

Jak já vnímám a chápu channeling?

Podle mého názoru se jedná o druh komunikace na dálku, prostřednictvím komunikačního kanálu a to prakticky s jakýmikoli žijícími i nežijícími uvědomujícími se entitami, které můžeme nazývat různě podle toho, jakým duchovním směrem nebo učením se zabýváme a jaký je cíl našeho počínání. Tato technika komunikace se praktikuje dvěma způsoby. Buďto jako autochanneling anebo jako channeling prostřednictvím média. Při obou těchto způsobech komunikace se používají dvě metody - metoda přímá a metoda nepřímá.

Co channeling v rámci terapeutické praxe umožňuje řešit?

Několik různých problémů. Je třeba si uvědomit, že pouze 10% duší po úmrtí odchází ihned zpět do inkarnačního cyklu. Ostatní duše vždy z nějakého důvodu bloudí nebo se přivtělují, čímž mohou způsobovat žijícím lidem různé fyzionomické a často i souběžně psychické potíže a nemoci. Tyto problémy se ve většině případů projeví u člověka do té doby zdravého náhle a začátek těchto problémů časově většinou souvisí s úmrtím a pohřbem osoby blízké.

Další oblastí, kde je vhodné channeling použít je řešení tzv. metosomatických zón a Klatých míst. Svým způsobem se jedná o jedno a totéž. Pouze místa Klatá jsou lidmi označena a nějakým způsobem zviditelněna, třeba křížem a všeobecně se o nich ví. Metasomatické zóny dokážou identifikovat psychotronici. Prakticky jde o místa, která vyzařují negativní energii, nepříjemnou pro živé bytosti. V takovém místě ucítíte tlak na hrudník a srdce, je problém se nadechnout a podle citlivosti člověka se tato místa mohou u něho projevovat různými nevolnostmi. O co tu vlastně jde ? Jedná se většinou o místa tragických a vesměs násilných událostí, kde byl někdo nedobrovolně zbaven života, anebo odešel předčasně z tohoto světa sám, sebevraždou. O co brutálnější událost a utrpení, o to horší energie. Na těchto místech zůstává část aury nazývaná jako astrál lidí, kteří zde přišli - způsobem, který jsem popsal - o život. Metoda channelingu nám umožňuje tato místa čistit uvolňováním těchto astrálů - zbloudilých duší, kdy po vyřešení jejich problémů, je odvádíme do Světla.

Kdo by neslyšel o různých návštěvách a někdy i řádění duchů nebo o návštěvách ze záhrobí, z druhých světů - paralelních dimenzí a o problematice elementárních bytostí ? Na základě své terapeutické praxe mohu potvrdit, že to není jen fikce z televize, ale mnohdy ?černá můra? související s našim reálným životem. I zde je možnost komunikace, pomoci a řešení prostřednictvím channelingu ke prospěchu obou stran, tedy klienta i ducha.

Je třeba mít na paměti, že pouhé odvedení zbloudilé nebo přivtělené duše bez vyřešení jejich problémů by mělo po čase za následek její návrat nebo okamžité přivtělení jiné duše, čekající na příležitost.

Jaký je průběh terapie založené na channelingu?

Především musím uvést, že jde o terapii, která má svá etická pravidla, takže senzaci nepředvádím. pouze pomáhám klientům řešit jejich problémy a sám rozhoduji o tom, jakou terapii v rámci konkrétního případu budu praktikovat. U channelingu pracuji nepřímou metodou, abych klienta - médium - uchránil a omezil u něho na minimum restimulaci traumat. Pracuje se při vědomí, takže kient má pouze zavřené oči.

Moje osobní poznatky z této terapie.

  • jedná se opět o rozšíření terapeutické praxe o další metodu, která se používá při určitých specifických problémech
  • není jeden postup a jeden lék na všechy nemoci, každý případ, každý klient, každý člověk a dokonce i stejný člověk v jiném čase je jedinečný a v tom smyslu je třeba přistupovat i k jeho problémům a k jeho léčení
  • tato metoda přímo navazuje a souvisí s metodami regresní psychoterapie
  • více metod umožňuje jejich vzájemnou kombinaci a součinnost (psychoterapie x biotronika x channeling.. a možná časem i další)

Metoda channelingu umožňuje komunikaci v rámci širokého spektra možností. Pominu-li terapeutickou praxi, mohu na základě svých zkušeností potvrdit, že je možné komunikovat i s Duchovními vůdci, Anděli, Archanděli, ?pohádkovými? bytostmi, ale i domácími zvířecími mazlíčky.. anebo se svým vlastním Já.

Moje kamarádka, jeden z mých živých Andělů, po zvládnutí techniky channelingu prohlásila: Když jsem byla malá,věřila jsem na víly, trpaslíky a rusalky. Když jsem byla starší, tvrdili mi, že je to všechno nesmysl a že a ni Ježíšek a Mikuláš neexistují. A teď, když je mi přes padesát, najednou zjišťuji, že je to všechno realita, se kterou se dá dokonce komunikovat. A to je ten duchovní vývoj

Nepodceňume malé děti, které často vidí, slyší a komunikují a snaží se nám své informace předat, zatímco my ?dospěláci? je odmítáme byť jen vyposlechnot. Ale já je poslouchám rád a se zájmem, navíc ne vždy jsou jejich zážitky pozitivní. Nechme tedy dětem jejich víly a andílky a berme vážně a řešme s nimi jejich ?bubáky?!

Channeling umožňuje komunikaci. Je to ?jen? nástroj. Jako každý nástroj může být využitý k našemu prospěchu anebo nám může ublížit. Tohle si uvědomuji a proto k této metodě přistupuji zcela zodpovědně a s pokorou.

Napsal FallconFallcon - Upraveno dne 2010-05-04 22:39:01 (počet zobrazení 8483x)