Jdi na menu | Jdi na obsah | Návštěvní kniha

Srovnání terapií

1) Biotronika - Biotronická terapie

Působení energiemi na úrovni fyzického těla a na úrovni jemněhmotných těl.
Řešení nemocí z nedostatku, nebo nahromadění energie v těle. Odstraňování bloků na energetických meridiánech. Harmonizace čaker. Energetické masáže. Biotronika diagnostikuje a léčí všechny fyzionomické problémy a léčí méně závažné psychické problémy. Tato metoda je velmi efektivní při řešení projevů a příznaků vznikajících nemocí na fyzickém těle, které v tomto jejich počátečním stádiu nelze diagnostikovat klasickými medicínskymi postupy a přístroji.

Příklady: stažení zánětů, odstranění bolestí, odstranění bloků na páteři, odstraňování novotvarů na fyzické úrovni, úprava menstruačního cyklu, posílení imunitního systému, řešení neplodnosti, atd.

2) PSYCHOTERAPIE

Psychoterapeutické metody při vědomí klienta. Práce s podvědomím, pamětí, nevědomím. Vyhledávání a zpracovávání PRVOTNÍCH duchovních příčin problémů a onemocnění a komunikace s uvědomělými entitami. Očista duše a programy rozvoje osobnosti.

2a) Regresní psychoterapie - základní technika

Řeší problémy a nemoci, které se ve formě bolesti dlouhodobě, opakovaně anebo jako by  bez příčiny objeví ve fyzickém těle člověka.

Příklady: chronická onemocnění, náhlý a bezdůvodný vznik vážných onemocnění, fobie a traumata.

2b) Regresní psychoterapie ? prenatální technika

Řešení problémů pocitů a modelů chování, které způsobují v životě člověka problémy. Jedná se o situace, kdy si uvědomujeme své opakující se chyby a omyly, ale nedokážeme s tím sami vědomě nic udělat. Obecně tedy situace, kdy máme problém s tím, že cítíme, že nejsem sami sebou, že nejednáme sami za sebe.

Příklady: pocity odlišnosti, opakování stále stejných chyb, vracení se do stále stejných problémů se stejnými pocity, problémy s rozhodováním, obavy z budoucnosti, neschopnost prosadit svou vůli, nepřirozená sebekontrola.

2c) Regresní psychoterapie ? vztahová technika

Řešení vztahů s osobami, uvědomělými entitami, věcmi, událostmi a jevy, které nám v životě způsobují problémy a závislosti.

Příklady: všechny druhy závislostí, problémové vztahy v rodině a partnerství (včetně takových vztahů jako s nenarozeným dítětem, chybějícím rodičem nebo partnerem), vztah k jídlu, vztah ke svému tělu, vztah k penězům, řešení problémových vztahů souvisejících s některými jevy jako blesk, bouřka, tma, uzavřený prostor nebo vztahy k událostem jako jsou porod, znásilnění.

2d)  Regresní psychoterapie - archetypální vztahová technika

Řešení vztahů s archetypem, komplexem nebo duálním principem,  v souvislosti s ubližováním v životě navenek a současně i směrem k nám, kdy vědomě věnujeme pozornost různým věcem se stejným podtextem a řešíme to přes utrpení a často mnohdy i větičkami typu ? Do háje !?… a podobně. Takže nás to neustále a zpětně vrací na začátek našeho snažení.

Příklady:

Archetypy ? ego, poznání, domov, dokonalost, moc, vyjádření, magie, hra, zrcadlo, atd.

Komplexy ? méněcennosti, otroctví, citu, moci, odmítnutí ztráty, atd.

Principy: pochopení x nepochopení, světlo x tma, muž x žena, dobro x zlo, nahoře x dole a podobně.

2e) Regresní psychoterapie ? psychoplantace chybějícího orgánu

Tato technika dokáže formou psychoterapie na úrovni psychiky a jejím prostřednictvím i v těle upravit poruchy vzniklé po odoperování nějaké části těla, nebo orgánu.

Příklady: řešení problémů s trávením po operaci žlučníku, zvýšení hormonů v těle po odoperování ženských orgánů a podobně.

2f) Channeling a komunikace na dálku

Specifická technika umožňující na základě komunikace komplexně řešit problémy a nemoci související s vnějším působením uvědomělých entit na člověka ? nejčastěji přivtělené a zbloudilé duše a jejich odvádění do Světla.

Příklady: řešení traumatizujících úmrtí v rodině nebo blízkém okolí, náhlé změny psychiky nebo zdravotního stavu v souvislosti s úmrtím v blízkém okolí, čištění psychosomatických zón a různých negativních projevů zbloudilých duší ? poltergaist.

Napsal FallconFallcon - Upraveno dne 2007-11-28 00:58:59 (počet zobrazení 4730x)