Jdi na menu | Jdi na obsah | Návštěvní kniha

Vztahová terapie

Regresní psychoterapie - vztahová technika

Bylo by asi těžké, představit si náš život beze všeho, co je kolem nás, včetně lidí. A přitom jsou to nejenom lidé, se kterými v průběhu života vztahy řešíme, aniž bychom si to uvědomovali.

Definice vztahu nám říká, že každý vztah prakticky vzniká tím, že dáme někomu, anebo něčemu svoji pozornost a tím spustíme jakési kolo vzájemné výměny a ovlivňování, které může mít za následek problémy na úrovni psychiky, což se později může projevit v těle jako fyzionomický nález.

Tady je ale třeba si především uvědomit, že žádný vztah, není náhoda. Ostatně toto pravidlo potvrzuje i tato technika regresní psychoterapie, která řeší možnosti, jak daný vztah jeho zpracováním a pochopením v terapii posunout dopředu tak, aby vyplynula jeho podstata a život pro nás nebyl v tomto ohledu utrpením. A tak je náš život plný vztahů, které mají svůj začátek a průběh a někdy i konec. Na začátku každého vztahu je harmonie, která v jeho průběhu může mít na jedné straně projevy radosti a uspokojení a na druhé straně může vést v určitém zlomu až ke vzájemnému tlačení se do něčeho a následně k ubližování. Nejčastějším problémem ve vztazích je to, že projevy a chtění ve vztahu mohou být rozdílné a tím pádem nevidíme podstatu vztahu, anebo to, že se podstata vztahu zaměňuje za jeho projevy. Potom následně dochází k tomu, že se vztah řeší utrpením na úrovni podvědomí a dochází k manipulacím přes vinu, naději a strach. A tak se trápíme, traumatizujeme a způsobujeme si vzájemně bolest a utrpení, s pocity křivdy, smutku a strachu, což může mít svoji prvotní příčinu až někde v daleké minulosti, v minulých životech. Tato vztahová technika pomáhá klientovi řešit vztahy, které mu v životě ubližují, vadí, anebo překáží na cestě ke vlastnímu zdokonalování. Proto v terapeutické praxi rozlišujeme a zpracováváme tyto základní vztahy:

 1. vztah s osobou ? asi nejčastější případ ubližování ve vztazích, rodině, zaměstnání a podobně
 2. vztah s věcí ? například vztah látkám, které způsobují závislost, k jídlu, výšce, váze, nějaké části těla, nebo jeho orgánu a dále k ostatním věcem, které nám vadí
 3. vztah s událostí ? například strach z bouřky, nebo nějakých jiných událostí, kterým se vyhýbáme, protože nám způsobují trauma
 4. vztah s jevem ? například strach z blesku, z únavy, z projevu radosti a podobně.

Mimo tyto základní vztahy, pomáhá tato technika klientovi řešit vztahy, které přímo souvisí s jeho duchovním růstem a zájmem o poznání ? jedná se v tomto případě o tzv. archetypální vztahovou techniku, která pomáhá klientovi si řešit vztahy hlavně s archetypy, které se snažíme v průběhu života naplňovat a mnohdy se ve formě komplexů dostaneme do slepé uličky.

 1. vztah s archetypem ? podstatou terapie je poznání toho, co ještě nemáme s archetypem vyřešené a jak daný archetyp naplnit bez komplexů ( archetyp ega, moci, hodnocení dokonalosti, domova a podobně).
 2. vztah s komplexem? když se nám nedaří naplňovat archetyp, dostáváme se přes utrpení do komplexů, které nám vadí, anebo je často projevujeme ve formě větiček typu : ? Do háje !? a podobně a hůř…
 3. vztah s principem? zase jde o řešení problému s nimi, kdy v terapii jejich poznáním a poté z pohledu pochopení jejich duality je správně a efektivně můžeme v životě využívat, což je základem pro naplňování archetypů na úrovni vědomí. Sem patří například principy dobra a zla, nahoře?dole, pochopení?nepochopení, mužsko?ženský, a podobně.

Stejně, jako v ostatních technikách regresní psychoterapie, se zde pracuje s klientem při vědomí. Po této terapii přichází po určité době tzv. gesto, které ve formě své energie pozitivně ovlivní oba účastníky vztahu ? v případě řešení vztahů mezi osobami i osobu nezúčastněnou při terapii. V praxi se potom například stává, že přestane ubližování, přestanou strachy a traumata ? vztah s čímkoli, nebo s kýmkoli přestává ubližovat.

A to, jestli se v terapii bude řešit to, či ono a použije se taková, či jiná technika, to si vybírá klient sám na základě problému, který přichází řešit. Ale v každém případě, si z pohledu vztahů, zapamatujte těchto pár moudrých větiček, po jejichž přečtení možná pochopíte i ty své vztahy a vše, co se děje kolem Vás. Toto uvědomění a odpovědi na tyto otázky si klient v rámci terapie vždy vyřeší a pochopí sám.

 • Když se mne něco dotkne natolik, že mi to vadí (rozhodí, naštve, rozčílí ap.), znamená to, že jde o problém, který já v sobě nemám zpracovaný.
 • To, co ze sebe vyzařujeme, to i k sobě přitahujeme… podobné, přitahuje podobné, strach přivolává neštěstí a podobně.
 • Proč Ty mi říkáš to, co já od Tebe chci slyšet?
 • Proč Ty mi děláš to, co já od Tebe chci?
Napsal FallconFallcon - Upraveno dne 2007-12-07 18:23:21 (počet zobrazení 5177x)