Jdi na menu | Jdi na obsah | Návštěvní kniha

Radiestézie a biodetekce

Je to už hodně dávno, co mi půjčil kamarád virguli a ona se mi nad kanalizací začala otáčet v ruce?.. v tento den jsem pochopil, že jsem citlivý a mám schopnosti k proutkaření. V tento den, jsem však ještě netušil, jak mi tato "náhoda" naprosto radikálně změní můj život?. protože to byl jenom začátek mé cesty.

A tak jsem začal radiestézii, co by součást psychotroniky, studovat z různě dostupných materiálů, protože tenkrát ještě internet nebyl a toto umění bylo považováno za "společensky nežádoucí a podezřelé ne-li nebezpečné".
Takže citlivost, takzvaný atavismus, jsem měl prakticky potvrzenou, ale protože jsem vystudovaný technik, nedalo mi to, abych nezkoumal proč a na základě čeho se virgule v ruce otáčí.

Protože se nejedná o fyzikální metodu, kde se měří přístroji ve fyzikálních veličinách, nelze v tomto případě hovořit o měření, ale o detekci a přesněji o biodetekci.
Touto metodou zkoumáme a vyhodnocujeme různé anomálie přírodních fyzikálních polí a dnes, v době zahlceného éteru elektrosmogem, také anomálie uměle vytvořených fyzikálních polí člověkem. Úmyslně zde hovořím o anomáliích, protože lidský organismus, co by dipólová anténa, je na přírodní fyzikální pole v hodnotách geofyzikálního pozadí přizpůsobený, ale podle citlivosti každého jedince, nesnáší dráždivé anomálie, které mají negativní vliv na buňku živých organismů.

V rámci své praxe v oboru radiestézie, používám podle účelu tyto psychotronické pomůcky:

 • kyvadlo - různé velikosti, z různého materiálu
 • virgule - RUKA (autoři Rumler - Kahuda)
 • "L" - dráty
 • "U" - dráty

Prostřednictvím těchto pomůcek vyhledávám, vyhodnocuji a předkládám návrhy na opatření převážně v rámci této problematiky:

 1. geologické anomálie
 2. podzemní vodní toky - vyhledávání a vytýčení vodních zdrojů
 3. geopatogenní zóny - křížení Hartmannových a Curryho pásů
 4. metasomatické zóny související s astrálem po násilí
 5. jiné dráždivé zóny převážně antropogenního původu
 6. vyhledávání dráždivých fyzikálních polí vytvořených člověkem
 7. vyhledávání inženýrských sítí
 8. vyhledávání energetických anomálií, pozitivních i negativních
 9. biodetekce léčiv a potravinových doplňků
 10. výzkum - určování pravosti Crop Circle na základě vyhodnocení toků energií v obrazcích a využití tohoto fenomenu k léčení - místa Svatá i Klatá, místa energeticky a historicky významná související s geomantií, Mariánské studánky a energetizované vody

Jak patrno z tohoto přehledu, zabývám se v rámci radiestézie vším, co souvisí s mým hlavním posláním a tím je především léčitelství a hledání příčin onemocnění a následně alternativy, jak nemocnému člověku pomoci k jeho uzdravení, pokud on sám má o uzdravení zájem.
Tuto metodu prostřednictvím psychotronických pomůcek aplikuji jak přímo, v terénu, anebo nepřímou metodou z obrázků a mapových podkladů.

Na závěr tohoto velmi stručného povídání o radiestézii se vraťme na jeho začátek. Na okamžik, kdy mi kamarád půjčil virguli. A uvědomme si jednu věc. Lidé se nerodí s tím, že by měli na čele napsáno, čeho jsou schopni a co dokážou a nepřijdou na to, dokud to prostě sami nezkusí. Každý je určitým způsobem citlivý a atavismus je vlastní každému z nás, jen se lišíme prahem vnímavosti. Tento práh však lze cvičením také zvyšovat (nebo naopak se může časem snížit).
Protože si tohle uvědomuji a protože jsem tím od začátku sám prošel, začal jsem své přednášky a prezentace orientovat také na to, aby si každý mohl vyzkoušet, "jak to funguje" a navíc pro veřejnost pořádám oblíbené kurzy s kyvadélkem, kde i "nevěřící Tomášové" ucítí, že kyvadélko s nimi komunikuje.
Pokud pochopíme základy radiestézie a biodetekce nemusí z nás být hned čarodějové nebo léčitelé, ale můžeme třeba lépe pomáhat sami sobě a svým blízkým.

Každý máme svou vlastní cestu a své vlastní úkoly, ale je řada problémů, které jsou nám všem společné a při jejichž řešení si můžeme vzájemně pomáhat a jeden od druhého se učit.

Napsal FallconFallcon - Upraveno dne 2007-08-07 02:16:16 (počet zobrazení 5124x)