Jdi na menu | Jdi na obsah | Návštěvní kniha

O čem přednáším

Léčitelství

     1.  Biodiagnostika a bioenergoterapie, aneb ruce léčí

Přednáška o diagnostice poruch a nemoci organismu na fyzické i psychické úrovni a jejich léčení prostřednistcím bioenrgie. Odpovědi na otázky, proč a jak se dá s energiemi pracovat a praktické rady s návody na využití vlastní bioenergie.

Historie léčení energiemi vycházejícími z rukou, vysvětlení základních pojmů: aura - biopole - aurická těla - čakry - energetické meridiány. Diagnostika poruch organismu, bloků a nemocí, alternativní zdroje energie pro posilování biopole člověka.

Vlnová délka a energetické frekvence při léčení bioenergií,změny aurické teploty a symptomy léčení bioenergií, rozdělení, rozdíly a účinky tohoto léčení, biorytmy organismu člověka - denní, měsíční, roční, u muže, u ženy, orgánové hodiny, energetická růžice a energetické meridiány. Alergie kontra prvotní a sekundární alergeny. Bolesti hlavy a migrény. Masáže DO - IN.

     2.  Čakry a energetické meridiány     PWP

Přednáška o základních energoinformačních kanálech a centrech v biopoli člověka, souvislosti s vnímáním barev, praktické využití v každodenním životě.

Popis a rozbor biopole člověka, aura, vzájemné působení biopolí, popis jednotlivých energetických meridiánů, popis čaker v souvislosti s jemněhmotnými těly, čakry a barvy, harmonizace čaker a biopole prostřednictvím vnímání barev.

     3. Regresní psychoterapie, metoda léčení nemocí

Přednáška o metodě na diganostiku a léčení nemocí, jejichž příčiny souvisí s minulými životy, aneb jak ná naše podvědomí ovlivňuje život.

Reinkarnace, teorie osobnosti a psychiky, restimulace traumat uložených v paměti, komunikace podvědomí s pamětí, programování okolím a sama sebe postuláty, sekundární a primární engram, karma, manipulace mezi lidmi, tok energie v rodině a praktické výsledky a zkušenosti z terapií.

     4.  Regresní psychoterapie a prenatální období

Přednáška o metodě léčení pocitů jako - traumata, strachy, fobie, nedostatek sebevědomí - a modelů jednání ve vztazích, které nám komplikují život a souvisí s naším prenatálním obdobím a porodem.

Vývinová psychologie, popis prenatálního období, jak prenátální období ovlivňuje z pohledu pocitů a modelů jednání náš život, ideální porod z pohledu přípravy na porod, praktické výsledky a zkušenosti z terapií.

     5.  Léčitelské pomůcky

Přednáška o historii a současnosti psychotronických pomůcek používaných v léčitelství s praktickými ukázkami jejich používání. Od virgule přes kyvadla, tvarové zářiče a amulate, talismany až po indiánského draka.

     6. Channeling a klasická technika komunikace na dálku

Přednáška o reinkarnaci, o přivtělených a zbloudilých duších jako příčinách řady zdravotních problémů a komunikaci s nimi prostřednictvím psychoterapeutických technik. Praktické zkušenosti z komunikace s těmito i jinými entitami se zaměřením na řešení problémů a psychosomatických nemocí.

     7.  Nemoc, její příčiny a její léčení, aneb jsme zodpovědni za své zdraví

Přednáška o povaze nemocí a jejich příčinách. Nemoc jako indikátor problémů. Proces léčení, výběr metody léčení a léčitele. Spolupráce pacienta s léčitelem nebo lékařem. Samoléčitelské schopnosti každého z nás. Problematika stresů a strachů a jejich souvislost s příčinami nejen poruch psychických, ale i fyzických nemocí. Příklady z léčitelské praxe.

     8. Astrální bytosti mezi námi       PWP

Přednáška o astrálních bytostech, které mnohdy a často zasahují do našich životů a našeho zdraví, aniž bychom si to mnohdy racionálně připustili a uvědomovali. Projevují se často nevysvětlitelnými návštěvami se záhrobí, anebo magickým působením, anebo ve formě zbraní, které si vyrábíme a potom používáme sami proti sobě.

Úvod do problematiky, projevy a rozdělení astrálních bytostí, popis základních astrálních bytostí, astrální těla uvědomělých entit, problematika přivtělených a zbloudilých duší, komunikace s nimi, jejich odvádění a terapie. Odpovědi na otázky související s terapeutickou praxí a jaké jsou možnosti pomoci v případě, kdy je zapotřebí odborná pomoc a je zde obava se někomu svěřit..

 Připravuji:   8. Psychoterapie - vztahová technika, archetypální terapie

 

Zdravé bydlení

     1.  Biogeologie a bioekologie bydlení a staveb

Přednáška o geopatogenních a jiných dráždivých zónách a fyzikálních polích, které mají negativní vliv na organismus člověka a jak se proti nim co nejefektivněji bránit.

Historie a projekt Československého Feng - Šuej, dráždivé zóny a vírové struktury nepříznivé pro člověka, vzájemné působení přírodních a umělých dráždivých zón, jejich typy, způsob šíření a negativní vlivy na člověka, flóru a faunu, klasifikace při vyhodnocování jejich negativních účinků, souvislosti s dopravní nehodovostí, jejich detekce a ochrana před jejich negativními účinky, komerční a přírodní odrušovče, mentální odrušování a holografie, jak si pomoci sám. Domy, které zabíjejí.

     2.  Biotronika a bioenergie pokojových rostlin     PWP

Přednáška o významu rostlin z pohledu harmonizace našeho domova nebo pracoviště jejich příznivými energiemi a jejich význam z pohledu zdravého bydlení.

Význam rostlin, živé organismy a jejich biopole, éterické pole, oscilace a komunikace rostlin, vzájemné působení člověk, rostlina, prostředí.

     3.  Feng - Šuej a zdravé bydlení

Přednáška o klasickém učení Feng - Šuej, projekt Československého Feng - Šuej, vztah Feng - Šuej a zdravého bydlení. Účel stavby jako důležité kritérium, jednoduché praktické rady a využití při výstavbě nových domů, ale také při úpravě již stávajícího bydlení.

 

Připravuji:   4.  Radiestézie a biodetekce, aneb česká škola psychotroniky

Přednáška o radiestézii jako součásti psychotroniky. Česká škola psychotroniky. Biodetekce anomálií fyzikálních polí, geologických anomálií, geopatogenních zón, léků a léčiv. Problematika podzemních vodních toků. Psychotronické pomůcky. Radiestézie a biodetekce a jejich vztah ke zdravému bydlení a léčitelské praxi.

 

Výzkum

     1. Záhadné kruhy v obilí     PWP

Přednáška o tom, co jsou piktogramy, kde se nacházejí, hypotézy jejich vzniku - souvislosti s UFO a studenými plazmovými výboji. Další souvislosti, fakta, historie nálezů a vývoj tvarů, společné znaky pravých pikogramů, falzifikáty - padělané obrazce, internetová databáze nálezů v ČR a ve světě. Biotronický výzkum - morfická rezonance a využití jangových a jinových tendencí energií v pravých piktogramech k léčení, cíle výzkumu a současné výsledky, jak se chovat a pohybovat v piktogramu a bioenergetické posílení organismu.

Nejnovější poznatky a závěry z výzkumů piktogramů související s biodetekčními metodami na rozlišení pravých piktogramů od piktogramů padělaných.

Videozáznamy a fotografie z výzkumů piktogramů v ČR od roku 2003, soubor a popis všech nálezů piktogramů v ČR v tomto období.

     2. Pyramidální energie pohledem biotronika

Přednáška o pyramidálních energiích, o jejich diagnostických a léčivých vlastnostech, jejich významu z pohledu energetického systému Země a jejich praktickém využití ke prospěchu člověka.

Úvod k pyramidám jakožto trojdimenzionálním tvarovým zářičům, tvarové typy pyramid a jejich využití v historii a dnes, fyzikální princip pyramidálních energií V+ a V-, klasifikace pyramidálních tvarových zářičů, jejich praktické využití k léčení, meditaci, apod. Využití barev z hlediska vlnových délek vyzařovaných energií v souvislosti s energoinformačními centry a biopolem člověka. Pyramidální staby, pyramidální "striptýz" a komerční omyly, praxe a zkušenosti z pohledu biotronického výzkumu, ostatní druhy tvarových zářčů - tzv. biorezonátorů a jejich praktické využití. Česká pyramida.

     3. Zázračná voda a Mariánské studánky (anebo Vod léčí)     PWP

Přednáška o léčivých vodách, Mariánských studánkách, zjeveních Svatých postav a výzkumech vlastnosti vody.

Fyzikální podstata vody a jejích využitelných vlastnotí z pohledu psychotroniky, princip léčivých účinků vody z Mariánských studánek a ostatních Svatých míst, vazba energie a informace na vodu, průmyslové technologie obhoacení vody o různé druhy využitelných energií pro člvoěka, praktický návod na výrobu energetické vody v kombinaci s mentální informační matricí.

     4.  Paranormální jevy, záhady a přírodní úkazy     PWP

Přednáška o unikátních přírodních úkazech, paranormálních jevech a záhadách pohledem biotronika.

Plazma, plazmový výboj, kulový a čárový blesk, plazmové vírové struktury doprovázející různé paranormální jevy, piktogramy, krátery, spontánní hoření lidí, zimní přírodní výboje na vodních nádržích a výsledky biotronického výzkumu tohoto přírodního projevu plazym v těchto fenoménech.

Dále výzkum kráteru nalezeného mezi obcemi Krmelín a Brušperk v roce 2003. Nový pohled na možnost vzniku tohoto záhadného jevu označovaného ve světě jako "díry". Fotodokumentace a záznamy z biodetekčních měření.

 

Připravuji:   5. Místa Svatá a Klatá

Přednáška o energeticky významných místech z pohledu účinků na člověka.

 

Poradenství

    1.  Numerologie

Přednáška o numerologii jako metodě založené na archetypech čísel a zohledňující datum narození člověka. Pomocná terapeutická metoda pro stanovení příčin onemocnění. Typologie klientů, modely chování. Základní numerologický příběh. Vztahy a vztahový Tarot.

 

Biotronická dřevořezba

     1. Biotronická dřevořezba a tvarové zářiče     PWP

Přednáška o podstatě biotronické dřevořezby. Využití materiálů, tvarů, motivů, barev. Tvarové zářiče jako léčitelské pomůcky. Využití biotronické dřevořezby při harmonizací energií. Praktické ukázky biotronické dřevořezby z tvorby přednášejícího.

V případě zájmu možné spojit s malou prodejní výstavkou.

 

Tématické přednášky

Jedná se o přednášky zaměřením na určinou událost nebo skupinu posluchačů.

     1. Vánoční Feng - Šuej

Přednáška na téma Feng - Šuej se zvlášním zaměřením na dobu Vánoc. Příprava vánoční výzdoby. Vánoční stůl. Zasedací pořádek u vánočního stolu. Vánoční přání.

Součástí přednášky může být prodej drobných dřevořezeb s vánoční tématikou.

      2. Andělský seminář

Úvod do angeologie. Andělská hierarchie a struktura. Archandělé. Strážní andělé a komunikace s nimi.

Součástí přednášky je prodej dřevořezeb s andělskou tématikou.

 

Připravuji:   3. Příprava na porod a význam prenatálního obodbí dítěte

 

Kurzy

      1. Kurz práce s kyvadlem pro začátečníky

Tento kurz vychází z předpokladu, že s kyvadlem se může naučit pracovt každý, kdo má o tuto oblast psychotroniky zájem. Podstatou kurzu je pochopení základních zákonitostí a principů, na základě kterých kyvadlo v ruce člověka funguje. Výsledkem kurzu jsou první zkušenosti zaměřené na praxi.

Zájemce o kurz potřebuje k jeho absolvování pouze zápisník, obyčejnou tužku, tužkovou baterii a své vlastní kyvadlo.

V případě zájmu o účast na kurzu mne můžete kotaktovat osobně. Tyto kurzy pořádám při naplnění počtu 6-ti zájemců také ve vlastních prostorách.

Podrobnější popis tohoto kurzu najdete na mých webových stránkách v oddíle "Veřejná prezentace/Kurzy".

 

Poznámky pro pořadatele a zájemce:

PWP - prezentace v PowerPointu, nutno zajistit PC, dataprojektor a plátno.

Přednášky jsou koncipovány pro širokou veřejnost. V případě zájmu lze dohodnout přednášku zaměřenou odborněji, především u témat zaměřených na Výzkum.

V průběhu každé přednášky je ze strany přednášejícího léčitele realizován přenos léčivé bioenergie na posluchače. Součástí přednášek je i veřejná poradna, tedy zodpovídání dotazů posluchačů.

O přednáškách může být prováděn záznam jen pro vlastní potřebu posluchačů. Veřejná prezentace těchto záznamů s ohledem na autorská práva podléhá předchozímu souhlasu přednášejícího.

V případě zájmu a možností pořadatele je možné po vzájemné dohodě před přednáškou nebo po ní zorganizovat ve vhodných vyhrazených prostorách pro zájemce individuální biotronickou léčitelskou poradnu.

Napsal FallconFallcon - Upraveno dne 2008-03-01 00:42:29 (počet zobrazení 6942x)